SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR

  • Menjar elaborat a la pròpia escola per la nostra cuinera amb possibilitat de dieta tant per prescripció mèdica com per diferències culturals.
  • Disposem de 2 cuiner/a, 1 ajudant de cuina, 1 netejadora, 19 monitors i una coordinadora de menjador.
  • L’escola participa en el “programa cinc al dia” (prendre cinc racions de fruita i/o verdura al dia), a l’hora de dinar se’n serveixen dues o tres racions cada dia.
  • El menú es pot consultar mensualment al bloc de l’AMPA. Preu fixe mensual 94 € (preu màxim)
  • Preu eventuals diari 6,20 €(preu màxim). Si hi ha plaça.
  • Sol·licituds d’ajuts de menjador del 24 d’abril al 18 de maig de 2018
  • Resum divulgatiu ajuts de menjador 18-19
  • L’ús i les normes d’utilització del servei de menjador s’inclouen en les NOFC (Normes d’Organització i Funcionament del Centre)

Acompanyar els àpats dels infants, Consells de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

INSCRIPCIÓ I RENOVACIÓ

AJUTS AL MENJADOR

Cada curs el Consell Comarcal del Gironès fa una convocatòria d’Ajuts Individuals de Menjadors escolars.

Podeu consultar la informació relativa a la sol·licitud de gratuïtats o ajuts màxims de menjador escolar per al curs 2016/2017 (Circular informativa actualitzada, període de sol·licituds, etc.) a la web comarcal:  http://www.girones.cat.
El termini de presentació de sol·licituds es realitzarà en el període comprès entre el 13 i el 17 de juny de 2016, coincidint amb el període de matriculació ordinària als centres escolars.  Es realitzarà ON-LINE, accedint a l’aplicatiu previst a la web comarcal http://www.girones.cat: Secció a Àrea d’Ensenyament, Servei de Menjador Escolar (Gratuïtats i Ajuts Màxims), informació relativa al curs 2016/2017.  L’alumnat que van sol·licitar la gratuïtat o ajut màxim durant el curs 2015/2016 rebran, el 13 de juny, un SMS en el qual s’indicarà el codi per a accedir al formulari concret per a renovar la seva sol·licitud.  L’alumnat que vulgui sol·licitar la gratuïtat o ajut màxim per primera vegada no rebrà SMS i haurà d’accedir a l’aplicatiu mitjançant l’opció ALTA NOVA.

Enllaç a la resolució d’ajuts de menjador 2015-2016