AMPA

Una associació de mares i pares d’alumnes (AMPA) és una forma d’organització dels pares i les mares dels alumnes d’un centre educatiu. Pot tenir com a funcions organitzar i supervisar les activitats extraescolars i d’entorn, el menjador, el seguiment dels projectes de centre i l’escola de pares. Serveix també per donar veu als pares dins la comunitat educativa, segons les funcions encomanades pel Projecte Educatiu de Centre. Els càrrecs de l’AMPA s’escullen per democràcia, segons un sistema de votacions o consens entre els voluntaris.

La FaPac ( Federació d’associacions de mares i pares d’alumnes de Catalunya) és l’òrgan informatiu, d’assessorament i atenció puntual de les AMPAs de Catalunya de primària i secundària. És també el punt de registre que permet legalitzar-la.

JUNTA DE MEMBRES

ACCEDEIX AL BLOC de l’Ampa

Presidenta

Silvia Mascarós

Secretari

Joan Compañó

Tresorera
Arantzazu Boya

Vocals
Dolors Segura
Elisa Tortosa
Estel Turbau
Klani M. Espinal
Susanna Lladó
Imma Rescalvo
Susanna Moreno
Anaïs Martínez
Ruben Barranco

 

Nou correu electrònic per consultes:
ampasarriadeter@gmail.com