REUTILITZACIÓ DE LLIBRES

A finals del curs 2003-2004, el Consell Escolar, a proposta del Claustre, va aprovar reutilitzar els llibres de text, començant pels de naturals a cicle superior de Primària, i anar augmentant progressivament per arribar a implantar el màxim de llibres i cursos. A tal fi, es va enviar una carta als pares demanant-los la donació voluntària d’aquests llibres i informant-los d’aquesta actuació. La resposta va ser positiva i la major part dels pares en va fer donació. Aquests llibres van ser revisats, folrats i s’hi va enganxar un full de registre, a dins la contraportada, fent constar per qui ha estat cedit, el nom de l’alumne que l’usarà durant el curs i la valoració del bon ús fet. Això fa que l’alumne/a cuidi més el seu material, pensant que algú més el farà servir, i que l’ha de deixar en condicions; fa que pensi en els altres, i això el va formant per viure en societat.

Aquest projecte, doncs, a més de cobrir l’objectiu general de produir un estalvi del pressupost de llibres a totes les famílies, té una finalitat educativa: d’estalvi de recursos, d’intercanvi, de cura dels materials, reciclatge.

Els llibres que actualment formen part del Programa de Reutilització de llibres de Primària són els següents:

Primer curs

 • Lectura

Segon curs

 • Lectura

Tercer curs

 • Català
 • Castellà
 • Matemàtiques
 • Medi
 • Anglès
 • Música

Quart curs

 • Català
 • Castellà
 • Matemàtiques
 • Medi
 • Anglès
 • Música

Cinquè curs

 • Català
 • Castellà
 • Matemàtiques
 • Medi
 • Anglès
 • Música

Sisè curs

 • Català
 • Castellà
 • Matemàtiques
 • Medi
 • Anglès
 • Música