PROJECTES AUDIOVISUALS

Projecte basat en aconseguir augmentar progressivament la competència en comunicació audiovisual del nostre alumnat, assegurant al acabar la Primària un nivell elevat de la mateixa, d’acord amb el Projecte Lingüístic del centre i el currículum de llengua.

Per assolir-ho ens basem en:

  1. L’educació en el llenguatge audiovisual: L’aprenentatge dels codis del llenguatge audiovisual i els seus recursos expressius, per tal que els alumnes puguin elaborar els seus petits missatges.
  2. L’educació amb audiovisuals: S’utilitzen els mitjans audiovisuals per a l’elaboració d’estratègies que permetin millorar el rendiment acadèmic i l’assoliment de les competències bàsiques amb la incorporació de les TIC a les àrees curriculars.
  3. El treball cooperatiu: Potenciar el treball en grup, utilitzant metodologies de treball cooperatiu i el respecte pel treball dels companys.

PROJECTES

Show more
IPad_Mini_4_ClearPhoto

Curs 2017-18

Show more
video-camera-273750_960_720

Curs 16-17

Show more
icona4

Curs 16-17, Aprenem amb la Publicitat

Show more
icona3

Curs 15-16, Aprenem amb la Publicitat

Show more
icona2

Curs 14-15, Aprenem amb la Publicitat

Show more
icona1

Anys anteriors

 

Podeu veure altres projectes a:
http://ceipmontserrataudiovisuals.blogspot.com.es/
https://sites.google.com/site/audiovisualsescolamontserrat/
https://sites.google.com/site/audiovisuals2011/

http://projecteaudiovisualescolamontserrat.blogspot.com.es/

http://projecteaudiovisual15-16.blogspot.com.es/