REDUIR, RECICLAR I REUTILITZAR

Algunes de les activitats que s’estan duent a terme dins d’aquesta actuació:

  • Reducció de residus en els esmorzars, fomentant l’ús de la carmanyola i la cantimplora. Els delegats verds són els encarregats de fer una revisió dels esmorzars a nivell d’escola i a partir del qual es fa una estadística per determinar la classe que ha portat els esmorzars més saludables.
  • Control per part dels delegats verds del consum energètic (els llums de les aules, la calefacció, etc.)., us carmanyoles i altres campanyes de les 3R. Realització d’auditories de consum per part dels alumnes de Cicle Superior.
  • Portem  a terme i potenciem una recollida selectiva dels residus que es generen a l’escola sigui a nivell d’aula, pati, menjador, secretaria…  Tant a les aules com en els patis hi ha els tres contenidors, els vigilants verds, ajuden i vetllen perquè se’n faci un bon ús.
  • Organitzem torns perquè els mateixos nens recullin els residus i els aboquin als contenidors municipals de fora l’escola per veure’n el cicle complet.
  • Tenim una planta de compostatge i fem el compost per l’hort escolar a partir dels residus del menjador.
  • Reutilitzem i aprofitem al màxim materials de rebuig per fer treballs plàstics, els folis  per les dues cares, sobres, tot allò que suposi un estalvi.
  • Campanyes de difusió pels pares, convidant-los a practicar la recollida selectiva a casa.
  • Potenciem, amb reunions periòdiques, que els delegats verds de cada classe facin de vetlladors i impulsors del projecte.
  • Reutilització dels llibres de text.
  • Realització de Tallers de foment de les 3R