A l’escola Montserrat es porta a terme el treball de l’hort  per tal d’oferir a l’alumnat  una educació mediambiental, basada en la cura, respecte i defensa de la natura.

El llarg del curs 2014-2015 s’ha decidit un canvi d’ubicació de l’hort de l’escola donada la falta de sol directe  que impedeix gaudir-ne i treure’n el màxim profit. S’ha proposat als alumnes de 5è i 6è que participessin en els treball de disseny del nou hort.

El projecte de l’hort de l’Escola Montserrat és una eina pedagògica que permet l’adquisició de continguts, procediments, actituds i valors, així com contribueix a l’adquisició d’uns hàbits de convivència i a l’aprenentatge de coneixements que crearà ciutadans responsables amb el medi ambient.
El nostre hort té com a objectiu fonamental educar en uns valors de progrés sostenible, de respecte a la natura, de socialització a l’entorn i de treball amb equip que permet relacionar-se amb els altres amb respecte i tolerància. Tanmateix, permet desenvolupar nombrosos eixos transversals i activitats complementàries de coneixement del medi, del llenguatge verbal i de l’alimentació sana.
A més a més, és una activitat molt propera a la natura dins i fora de l’aula que inclou l’aprenentatge de formes de vida i tècniques respectuoses amb el medi ambient i que permet conèixer una realitat rural i agrària.

El curs 15-16  vam reinaugurar el nostre nou hort escolar, s’ha canviat la seva ubicació i l’hem millorat en tots els aspectes possibles. Periòdicament tots el cursos el visiten i hi treballen en el seu manteniment.

Podeu visitar l’Instagram de l’hort a https://www.instagram.com/hortescolamontserrat/

OBJECTIUS PROPOSATS I ACTIVITATS  REALITZADES

Fer rètols amb els nens de 4rt.

 

rètols 4t(2)rètols 4t (1)

Fer els compostadors amb els nens de 5è.

 

Compostador

Plantar, regar i portar el dia a dia de l’hort amb els alumnes de 1er, 2on i 3er.

Tasques hort 2

Tasques hort

Objectius generals del projecte:

1. Ajudar als alumnes a sensibilitzar-se davant les qüestions mediambientals.

2. Treballar l’àrea de coneixement del medi mitjançant l’evolució de l’hort.

3. Treballar el projecte de l’hort d’una manera interdisciplinar en totes les àrees.

4. Fomentar la motivació i el respecte al medi ambient.

5. Formular hipòtesis sobre els processos naturals que esdevenen al nostre hort i

verificar-les.

6. Conèixer i aprendre els productes, les eines i les tècniques de treball agrícola.

7. Fomentar la visió holística i la interrelació de tots els espais de l’hort.

8. Educar en la sostenibilitat, estalvi d’aigua i recursos naturals: reg per goteig, compostatge, fer el planter, produir les nostres pròpies llavors, …

9. Reconèixer la importància i necessitat de l’agricultura ecològica per a la humanitat.

10. Potenciar el coneixement de les propietats alimentàries, sabors i textures de les hortalisses que es produeixen a l’hort i les aplicacions terapèutiques de les plantes medicinals.

11. Conèixer les habilitats tècniques i eines emprades per cuinar els aliments i com això varia les seves propietats.

12. Tenir en compte i utilitzar l’hort per a desenvolupar activitats i accions puntuals sobre esdeveniments com ara l’Any de la llum o dels llegums.

13. Dur a terme les tasques pròpies de l’hort en petit grup, afavorint el treball cooperatiu tot incidint en l’autonomia.

14. Gaudir de les activitats de l’hort.

Visites a l’hort amb les mestres i els alumnes de P3, P4 i P5.

DSC_0077DSC_0081DSC_0093

Fer un estany amb els alumnes de 5è.

Construcció estany

Fer un hàbitat d’insectes amb els alumnes de 6è.

Jardineres 6è (2)Jardineres 6è (5)

Hotel insectes

ARTICLES