ESCOLA VERDA

L’escola Montserrat, educa globalment, preocupant-se de la formació integral dels seus alumnes, de fomentar valors, de fer prendre consciència dels drets i deures com a consumidor responsable i defensor del medi ambient, i d’assumir hàbits per poder assolir compromisos individuals i col·lectius; tal i com queda reflectit en el nostre Projecte Educatiu.

Degut a la situació de la nostra escola, un entorn físic incomparable, basem l’estudi del medi en l’observació i experimentació, en un poble on hi ha un nombre considerable d’entitats i associacions, potenciem i adeqüem totes les possibilitats que ens ofereix l’entorn amb la col·laboració i recursos del municipi, inserint la nostra acció educativa en el context socio-cultural i incorporant criteris ambientals tant en el currículum, en la gestió interna del centre com en la promoció de la participació en la millora ambiental del seu entorn.

La nostra escola és una Escola Verda, i aquests són els nostres objectius :

–     Millora i conservació del PATRIMONI NATURAL I CULTURAL

 • SELECCIÓ DE RESIDUS
 • DIFUSSIÓ DE LES ACTUACIONS I PARTICIPACIÓ EN DIFERENTS CAMPANYES DE MEDI AMBIENT
 • seguiment del reglament ambiental
 • hort escolar
 • Intercanvi d’experiències amb d’altres centres

Fem moltes activitats per poder-ho aconseguir:

 • Tallers relacionats amb el medi ambient.
 • Campanyes diverses: mobilitat, energia , aigua, Nadal….
 • Sortides per conèixer, estudiar i respectar l’entorn.
 • Apadrinem els arbres del pati i les escultures del poble.
 • Fem hort escolar i tallers de jardineria.
 • Editem el butlletí “Món verd”.
 • Tenim delegats i vigilants verds.
 • Recollida selectiva.
 • Estalvi  de: paper, llum, embolcalls……
 • Seminaris i fòrums d’escoles verdes.

Per saber notícies, informacions podeu visitar el següent enllaç que és un espai d’intercanvi d’experiències i coneixements entre escoles verdes.

http://www.evgirona.cat/

Clica aqui per veure i escoltar el conte