EDUCACIÓ PER A LA DEMOCRÀCIA

Amb el projecte “Educació per la Democràcia” els nens i nenes de 5è i 6è treballen els valors de la democràcia i l’organització del sistema democràtic en l’àmbit municipal. És un projecte portat a terme pels mestres de CS de l’escola, conjuntament amb la regidoria d’ensenyament i l’alcaldia de l’ajuntament.

L’activitat que es desenvolupa és el PLE INFANTIL.

S’inicia amb la intervenció del Sr. Alcalde a les aules per donar a conèixer la formació de l’ajuntament i les tasques que han de portar a terme els governants. A partir d’aquest moment, els nens i les nenes en sessions de tutoria voten regidors, els mateixos que hi ha al municipi i l’alcalde, els quals proposen diferents temes a debatre en el ple que siguin tant d’interès d’ells com del municipi. Preparen i debaten els temes sorgits i finalment se celebra el ple infantil a la sala de plens de l’ajuntament ocupant els mateixos llocs que l’alcalde i regidors.

S’acaba el procés amb el compromís de portar a terme la proposta més votada.

APROVAT PEL PLE

El curs 14-15 es van pintar i adequar les classes de l’edifici d’Educació infantil. Aquesta  va ser la demanda presentada des de l’escola  en el Ple de l’Ajuntament del curs anterior, per part dels alumnes de Cicle Superior. Es va reinaugurar en un petit acte commemoratiu i es va posar una placa com a recordatori.
null

Per aquest curs 15-16, durant l’estiu es van fer unes obres d’adequació i millores dels patis de Primària i Ed. Infantil, van col·laborar a més de l’Ajuntament l’AMPA de l’escola.

null
Pel proper curs tenim pendent que es cobreixi el passadís que comunica els edificis d’Ed. Primària i Ed. Infantil per on passen els alumnes. Aquesta acció és necessària per evitar problemes els dies de pluja a l’hora de les entrades i sortides dels alumnes, com així els desplaçaments d’un edifici a l’altre durant les activitats educatives, menjador i extraescolars.

Cada curs els alumnes de Cicle Superior assisteixen a l’Ajuntament i realitzen una simulació de Ple municipal. Durant aquesta activitat es presenten propostes de millora per l’escola i el municipi.