BIBLIOTECA

La ubicació actual de la biblioteca es va inaugurar el dia de Sant Jordi de 2013 després d’haver-la traslladat des de l’antic emplaçament. S’ha aprofitat una part del mobiliari antic i se’n va comprar de nou. Actualment la biblioteca pot ser una aula polivalent per realitzar activitats diverses i reunions quan s’escau.

Des de la comissió de biblioteca es proposen les següents activitats:

  • Bibliopati: surten els llibres al pati i hi ha una mestra i 3 alumnes de Cicle Superior encarregats de l’activitat.
  • Visites d’autor: pels voltants de Sant Jordi solen venir els autor i/o il·lustradors dels llibres que els alumnes llegeixen al llarg del curs.
  • Conte viatger: els alumnes de P4 a 2n s’emporten un conte cada setmana per llegir a casa.
  • Padrins de lectura: els alumnes grans (padrins), llegeixen contes als alumnes més petits (fillols). Aquesta activitat es duu a terme un cop al trimestre.
  • Biblioteca oberta a l’hora del pati: es pot accedir a la biblioteca cada dia a l’hora del pati excepte el dia que hi ha bibliopati. Es poden fer deures, llegir i buscar informació per fer treballs.
  • Maleta viatgera: els alumnes des de P3 fins a 6è, disposen de dues maletes viatgeres per classe per poder llegir diverses tipologies de text i formats de llibres, i en diversos idiomes.
  • Jocs florals: els alumnes de Primària, participen cada curs en els Jocs Florals que es celebren per Sant Jordi.
  • Treball de lectura a la biblioteca en hora lectiva: cada curs té una hora reservada per poder anar setmanalment a la biblioteca.
  • Programació de la visita de la biblioteca “Emília Xargay”: els alumnes des de P3 fins a 6è, visiten anualment la biblioteca del poble on se’ls ofereix activitats diverses.

FUNCIONAMENT

Procurem que la biblioteca sigui un entorn tranquil i relaxat on els alumnes hi estiguin a gust a la vegada que gaudeixin de la lectura o altres activitats com ara fer deures, buscar informació als ordinadors o consultar llibres.

ACTIVITATS

Bibliopati

Llibre viatger

null

Maleta Viatgera

Visita biblioteca Emilia Xargay

Icona Biblioteca, Mussalot

Jocs florals

Visita d'autor

Padrins de lectura