AULA DE CIÈNCIES

L’aula de ciències és un espai comú a l’escola on l’alumnat del centre porta a terme activitats i experiments. A l’aula hi ha tot tipus de material relacionat amb el projecte de ciències de descoberta 3-12, així com la tecnologia adient (microscopis, lupes binoculars connectades als ordinadors i pantalla, i material divers) per dur a terme experiments de tot tipus.

FUNCIONAMENT

Cada any s’escull un tema transversal per treballar a tota l’escola. Els últims anys el tema ha estat relacionat amb l’any internacional (la llum, l’agriculutra familiar…). Des de la comissió de ciències s’organitzen i es dinamitzen activitats per tal que cada grup-classe pugui treballar el tema.

ACTIVITATS

1. Descobertes a Infantil

2. Descobertes a Primària

3. Material d'observació: lupes, microscopi, ordinador

4. Habitació fosca

5. Any internacional: Agricultura familiar

6. Any internacional: Llum