A partir de l’anàlisi del context on s’ubica l’escola, característiques dels alumnes, de les famílies, situació socioeconòmica, etc., el PEC “Projecte Educatiu de Centre” recull les decisions que ha pres la comunitat educativa sobre els seus trets d’identitat, és a dir, com es defineix  el centre, els seus objectius, què pretenen com a centre,  i la seva estructura organitzativa, els diferents òrgans que formen el centre: director, consell escolar, etc., i les seves funcions.[/vc_column_text]

[/vc_column][/vc_row]