SERVEI D'ACOLLIDA MATINAL

El Servei d’Acollida matinal és de 8:00 hores a 9:00 hores. En aquesta franja horària s’ofereix un espai lúdic que té com a objectiu crear un marc de motivació cap a l’horari escolar, oferint elements que dinamitzin l’estona d’acollida sense crear una sobrecàrrega pel nen o nena que a les 9:00 hores iniciarà el seu horari escolar.

SERVEI DE BON DIA 20-21