PROJECTE IPAD

El Pla TAC és una eina de reflexió sobre on estem i cap a on volem anar en relació a les TAC a l’escola. A partir d’aquest Pla TAC s’ha creat una comissió per fer un pas més en la integració de les tecnologies per a l’aprenentatge a l’escola, és a dir com introduir les tauletes a l’aula i hem incorporat les noves propostes.

Una de les prioritats de la nostra escola és l’aplicació de les noves tecnologies per la millora dels processos d’aprenentatge dels alumnes (TAC) i per la millora de la gestió de l’ ensenyament en el sentit més ampli.

Tal com determina la Llei d’ Educació aprovada pel Parlament de Catalunya, les Tecnologies de l’aprenentatge i la comunicació (TAC) tenen com a finalitats educatives que els nostres alumnes aconsegueixin:

  1. Competència digital: És la combinació de coneixements, habilitats i capacitats, en conjunció amb valors i actituds, per assolir objectius amb eficàcia i eficiència en contextos digitals i amb instruments digitals.
  2. La inclusió digital: És el terme utilitzat dins de la Unió Europea per anomenar les polítiques relacionades amb la consecució d’una societat de la informació inclusiva.
  3. Maduresa tecnològica: Fa referència al grau d’implantació de les tecnologies en els processos d’aprenentatge.

Per poder complementar el treball amb noves tecnologies que portem a terme a l’escola, s’ha decidit utilitzar en l’entorn escolar les tauletes; ja que faciliten l’assoliment d’alguns d’aquests processos i continguts.