PROJECTE EDUCACIÓ PER LA SALUT

La salut és un aspecte fonamental a la vida de totes les persones i apareix com un dret bàsic a la Declaració Universal dels Drets Humans. És un bé en si mateix i un recurs imprescindible personal i socialment. Promoure la salut significa capacitar les persones perquè puguin augmentar el control sobre la seva salut i millorar-la.

L’educació per a la salut és un procés ampli dirigit a afavorir l’adquisició i desenvolupament de les habilitats conductuals, emocionals i socials, necessàries per mantenir un estil de vida saludable. A l’escola hem de col·laborar en aquest treball amb els alumnes i les seves famílies.

Esmorzars / berenars saludables

A l’escola es realitzen unes xerrades i/o tallers relacionats amb els menjars saludables, i no només estan adreçats als alumnes, sinó que també ho són per a les famílies, ja que de vegades, els adults no sempre som conscients si ho fem bé o no, quan triem els aliments per als nostres fills i filles.

Utilització del necesser

A l’àrea d’Educació Física, disposen d’un temps per treballar el hàbits higiènics. Els alumnes porten un petit necesser i s’habituen en acabar la classe, a rentar-se les mans i la cara, pentinar-se si cal i si volen posar-se una mica de colònia. En els mesos de més calor, poden portar una samarreta de recanvi i utilitzar-la en el cas que hagin suat molt.

Revisions dentals preventives

Durant els curs, i coordinats amb el nostre C.A.P. de referència, es realitzen revisions als alumnes de l’escola i posteriorment s’informa a les famílies de l’evolució dels seus fills i filles i si necessiten fer un seguiment més individualitzat del seu fill o filla.

Taller queixal corcat

Mitjançant un taller teatralitzat es consciencia als alumnes de la necessitat de tenir cura de la seva higiene dental, dels aliments més perjudicials i de les repercussions que pot tenir en la nostra salut diària, si no som prou curosos en aquest aspecte.

Vacunacions

Seguint les recomanacions l’Àrea de Salut de la Generalitat de Catalunya i coordinats amb el C.A.P., es duen a terme les campanyes de vacunació periòdiques, informant prèviament a les famílies i amb el seu vist i plau.

Pla de Consum de Fruita a les Escoles

Els objectius són:

  • Oferir fruita gratuïta en els esmorzars i berenars dins del centre escolar.
  • Informar sobre els beneficis de incrementar el consum de fruites i verdures, i sobre la seva diversitat, característiques, producció, l’estacionalitat, etc.
  • Proposar el consum de fruites com una alternativa excel·lent al consum d’altres aliments amb menys qualitat nutricional.