El compostador, les llombrius i els escarbats

Els alumnes de segon vam poder veure com les llombrius ajuden al compostador a desfer els residus orgànics i amb el temps permeten que aprofitem per al nostre hort l’adob natural que genera el nostre compostador. També vam poder aprendre diferents coses dels escarabats i com també són beneficiosos per l’hort.