ETHICSBOARD, un projecte de la comunitat econòmica europea.

Categories: Sin categoría.

ETHICSBOARD, un projecte de la comunitat econòmica europea.

Des d’aquest 1 d’octubre de 2017 i fins el 30 de setembre de 2019, participem com a socis directes en el projecte ETHICSBOARD del programa Europeu Erasmus +.

La finalitat del projecte és millorar la col·laboració entre les escoles i associacions de pares per tal de formar conjuntament bons models ètics pels nens i nenes. Es volen donar unes bases per tenir un marc que serveixi de suport per desenvolupar i promoure la creativitat i el pensament crític i innovador des d’una edat primerenca.

La Universitat d’Atenes/Facultat d’educació Primària ha iniciat i coordina el projecte “Ethicsboard”, que compta amb la participació de l’Escola Montserrat de Sarrià de Ter com a escola de primària, una escola de secundària de Portugal, una associació de pares i tres escoles de Grècia com a socis directes, així com al voltant de deu escoles i associacions de pares com a socis indirectes.

També hi participa una escola elearning de Bulgària i per últim una associació europea, l’EPA (Associació Europea de Projectes), amb seu a Brusel·les, Bèlgica, que ha participat anteriorment amb èxit en el recolzament a les polítiques de la Unió Europea.

Durant el temps que duri el projecte hi haurà diferents trobades internacionals, una a cada país participant. Els dies 10 i 11 de novembre va tenir lloc a Atenes la primera trobada, el kick-off Meeting del projecte.

L’objectiu principal és donar valor ètic a l’emprenedoria en la creació de noves feines, tenint en compte la diversitat, la inclusió, la igualtat i la no discriminació per raó de gènere.

Els productes resultants d’aquest projecte seran:

  • Un currículum d’entrenament en ètica i emprenedoria per a educació primària i secundària.
  • Dos portfolios en ètica i emprenedoria, un portfolio d’aprenentatge que recollirà les activitats i consecucions del alumnes en ètica i emprenedoria i un portfolio d’ensenyament que contindrà material i activitats per ensenyar ètica i emprenedoria.
  • Una plataforma eLearning, accessible també per persones amb necessitats especials i discapacitats
  • Un manual de bones pràctiques.
  • Tallers i seminaris per expandir els resultats del projecte al socis o accionistes.
  • Trobada internacional per a mestres i alumnes per posar en pràctica el curs de formació per mestres i el currículum per als alumnes.
  • Pàgina web com a principal punt de referència informatiu en l’educació en ètica i emprenedoria.

Durant el procés haurem de passar dues avaluacions externes de qualitat, una als 12 mesos i l’altre als 24, per valorar tant l’execució i la qualitat del producte com l’impacte del projecte.

La primera tasca que durem a terme a l’escola serà el concurs per dissenyar el logo del projecte, en el qual participaran escoles i institucions d’arreu d’Europa.

El dibuix seleccionat serà el logo oficial del projecte Ethicsboard. S’utilitzarà el logo en tot el material de difusió i activitats sense ànim de lucre en el marc del projecte.

L’escola guanyadora rebrà com a premi un val de 100 euros per realitzar una compra de llibres online.

Una de les accions importants serà una conferència al Parlament Europeu avalada pels seus membres (MEPs) per promoure el projecte i conscienciar als que fan les polítiques europees d’educació.

Amb els resultats del projecte i les seves activitats es preveu que se’n puguin beneficiar uns 2.500 estudiants, 300 mestres i 5000 pares.

És un projecte del qual n’estem molt satisfets i que aportarà reconeixement a la nostra escola.