INSCRIPCIONS AL TRANSPORT ESCOLAR

Del 7 al 18 de juny està previst realitzar el procés d’inscripció al servei de Transport Escolar per al curs 2021/2022.

Podeu fer aquest tràmit a través de la web https://www.girones.cat/arees/ensenyament-cultura-turisme-catala-joventut-i-esports/ensenyament/transport-escolar/.

Normativa de funcionament.

Destaquem la NOVETAT que s’haurà d’accedir al tràmit mitjançant qualsevol dels certificats digitals autoritzats (FNMT, tCat, Cl@ve, idCat mòbil, etc.), com ja s’ha fet amb els ajuts de desplaçament i de menjador, si bé pel cas de renovacions també podran fer-ho mitjançant la petició de codi via SMS.

Normativa 2021-22

—————————————————————————————

PREINSCRIPCIÓ 2021-2022

Novetat!!!!
Publicació de la llista ordenada amb el barem definitiu

Barem definitiu

—————————————————————————

BEQUES DE MENJADOR

Novetat!!!!

Us informem que el termini de presentació de les sol·licituds d’ajut individual de menjador escolar pel curs 2021-2022 s’estableix entre el 10 i el 31 de maig de 2021.

– BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR ESCOLAR PER AL CURS 2021/2022,

Nota informativa per a les famílies d’aquells alumnes que, d’acord amb els requisits que estableixen les bases, poden ser beneficiaris d’un ajut de menjador.

Us recordem que trobareu també aquesta documentació a la web del Consell Comarcal https://www.girones.cat/arees/ensenyament-cultura-turisme-catala-joventut-i-esports/ensenyament/ajuts-de-menjador/.

S’haurà d’accedir al tràmit mitjançant qualsevol dels certificats digitals autoritzats (FNMT, tCat, Cl@ve, idCat mòbil, etc.). Els alumnes de renovació per aquest curs encara tindran l’opció, si no disposen de cap certificat digital, de sol·licitar CODI per fer la renovació de la sol·licitud.

Equip directiu

—————————————————————————

CRIBATGE MASSIU DEL CENTRE

Us informem que en el cribratge realitzat el passat divendres als alumnes i personal docent i no docent de l’escola no s’ha detectat cap positiu.

Volem agrair la vostra col·laboració, i sobretot, l’esforç que estem fent entre tots per intentar aturar aquesta pandèmia.

Equip directiu

—————————————————————————–

PREINSCRIPCIÓ 2021-22

Barem provisonal  Clica a l’enllaç

Publicació Barem provisional

—————————————————————————–

DIA DE LA DONA 2021

El dia 8 de març és el dia de la Dona, i com cada any els alumnes de l’escola ho hem volgut celebrar amb una exposició de treballs, que aquest any hem volgut dedicar a les nostres sanitàries: mares, tietes, àvies… com a homenatge per la feina que fan, sobretot durant aquesta pandèmia.

Video presentació Dia de la Dona 2021

Visita vitual a l’exposició

——————————————————————————-

PREINSCRIPCIÓ 2021-2022

Benvolgudes famílies

Del 15 al 24 de març de 2021 es farà la presentació de sol·licituds per a la preinscripció del curs 2021-2022.

Enguany la sol·licitud de preinscripció és electrònica i es pot fer des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a Internet, accedint al web  preinscripcio.gencat.cat, el nou web que el Departament d’Educació ha posat en marxa amb la voluntat d’acompanyar millor les famílies durant el procés de preinscripció 2021-2022 als ensenyaments obligatoris.
 
Per fer la sol·licitud, cal que el pare, la mare o el tutor o tutora legal que faci el tràmit tingui una eina d’identificació digital, com pot ser la T-CAT, el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o l’IdCAT Mòbil.
 
Estigueu atents a properes informacions
——————————————————————————————

BEQUES DE MENJADOR

Benvolgudes famílies

Us informem que les famílies que sol·licitin beca de menjador i transport escolar per al curs 2021-2022 ho hauran de fer de forma electrònica, i per això serà necessari disposar de certificat digital o idCat Mòbil.

Guia certificat

Campanya difusió

Ajut correu electrònic

Des de l’Àrea d’Ensenyament i la de Promoció Econòmica del Consell Comarcal, han posat en marxa la Campanya IdCat Mòbil per a les famílies de la comarca que tinguin fills en l’etapa escolar obligatòria atès que pels tràmits d’inscripció i/o sol·licitud de beques de menjador i transport escolar pel curs 2021-2022 serà necessari disposar de certificat digital o idCat Mòbil.

En aquesta campanya comptaran amb el suport de 6 agents digitals que informaran i ajudaran, principalment telefònicament, als ciutadans a obtenir l’idCAT Mòbil, des del 22 de febrer fins a finals 26 de març de 2021.

Us fem arribar la carta del Consell Comarcal amb la informació sobre la campanya IdCat Mòbil i la infografia “Campanya idCat Mòbil al Gironès”

————————————————————————–

Obligatorietat i excepcions sobre l’ús de la mascareta.

Vistes les diverses consultes que han rebut els serveis territorials, procedents de diferents centres educatius, s’emet aquesta nota informativa per tal d’aclarir quin és el marc jurídic sobre l’ús de la mascareta en els centres educatius i quines actuacions s’han de portar a terme, vers la seva no utilització sense causa justificada.

1.- Obligatorietat sobre l’ús de la mascareta en els centres educatius.

Tots els alumnes escolaritzats en centres educatius de Catalunya, per accedir i romandre en aquests, tenen l’obligació de portar mascareta i complir amb la resta de mesures de seguretat que ha previst el Departament de Salut i el Departament d’Educació, d’acord amb les instruccions del Departament de Salut.

2.- Excepcions a l’ús de la mascareta

D’acord amb el marc jurídic exposat s’han establert determinades excepcions a l’ús obligatori de la mascareta. En aquest sentit, la Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2 , estableix les excepcions següents en relació amb l’obligatorietat de l’ús de la mascareta de les persones de 6 anys en endavant.

 • persones que presentin algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per la utilització de la mascareta
 • persones que per la seva situació de discapacitat o dependència, no disposin d’autonomia per a treure’s la mascareta
 • persones que presentin alteracions de conducta que facin inviable la seva utilització
 • en el cas d’exercici físic esportiu a l’aire lliure
 • ni en els supòsits de força major o situació de necessitat o quan per la pròpia naturalesa de les activitats l’ús de la mascareta resulti incompatible, d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries

3. Actuacions a portar a terme davant d’alumnes que no porten mascareta, tret que es trobin en alguna de les excepcions, i volen accedir i romadre en els centres

En el cas que els alumnes estiguin obligats a portar mascareta, tant quan es tracti d’alumnes d’ensenyaments obligatoris com d’alumnes d’ensenyaments no obligatoris, les direccions dels centres educatius han d’adoptar les mesures que considerin necessàries per tal de preservar tant el dret a l’educació dels alumnes (article 27 de la Constitució) com el dret a la salut de la resta de la comunitat escolar.

Les direccions dels centres educatius han d’informar a la Direcció dels serveis territorials dels incompliments relatius a l’obligació de portar mascareta per tal que pugui sol·licitar l’elaboració d’un informe a la Inspecció educativa i, es comuniqui a les autoritats sanitàries.

Gràcies

 ————————————————————————-

 

Calendari curs 20-21

——————————————————————————-

Declaració responsable per a les famílies d’alumnes Covid 19

Educació Infantil

Educació Primària

————————————————————————————

Mesures extraordinàries de Salut per a les escoles: Informació Famílies

Inici curs 20-21

Benvolgudes famílies,

Us trametem la carta de la consellera de Salut i del conseller d’Educació de mesures extraordinàries de Salut per evitar els brots de la covid-19 a les escoles que ens ha fet arribar el Departament d’Educació
Us agraïm, per endavant, la vostra col·laboració.
————————————————————————————-

Atenció, informació venta de llibres i material curs 20-21

Carta famílies informació venda de llibres

Llibres i material 1r

Llibres i material 2n

Llibres i material 3r

Llibres i material 4t

Llibres i material 5è

Llibres i material 6è

———————————————————————————–

Xarxa de competències bàsiques

—————————————————————————————-

Carta a les famílies inici de curs 20-21 i aclariments gestió casos Covid19

Carta famílies inici de curs 20-21

Aclariment famílies gestió de casos

——————————————————————————-

Resum informacions inici de curs

Resum Organització escola

———————————————————————————–

Recomanacions Ed. Infantil Primària

Recomanacions generals infantil

Recomanacions generals primària

——————————————————————————

Informació coronavirus

Per a més informació sobre el coronavirus, consulteu aquest enllaç del Canal Salut:

cartell-ciutadania-esvaim-inquietuds

canalsalut.gencat.cat/coronavirus

cartell-ciutadania-coronavirus-viatge-A4

cartell-ciutadania-infants-coronavirus-A4

cartell-ciutadania-us-de-mascaretes-A4

cartell-ciutania-aillament-A4

cartell-ciutadania-que-es-coronavirus-A4

———————————————————————————

ETHICSBOARD, un projecte de la comunitat econòmica europea.

——————————————————————————–

 

 

 • Sant Jordi Jocs Florals 2021
  27/04/2021
  Benvolgudes famílies ja teniu disponible el vídeo amb l’entrega...
  + MÉS INFORMACIÓ
 • Tallers Sant Jordi 2021
  27/04/2021
  MATÍ DE SANT JORDIUn any més arriba Sant Jordi...
  + MÉS INFORMACIÓ
 • DIA DE LA DONA 2021
  08/03/2021
  DIA DE LA DONA 2021El dia 8 de març...
  + MÉS INFORMACIÓ
 • Dia de la dona treballadora 2020
  06/03/2020
  DIA DE LA DONA TREBALLADORA 6/3/2020Un curs més, l’Escola...
  + MÉS INFORMACIÓ

MURAL DE L'AMISTAT

Durant el dies 21, 22 i 23 de novembre unes alumnes de l’escola d’art d’ Olot, Claudia Pérez i Carla Prat,  van venir per ajudar-nos a pintar una paret de l’escola amb un gran mural. El curs passat es va decidir fer un Mural de l’Amistat. L’alumnat va fer dibuixos relacionats amb el tema, i després es van  triar fragments de diferents dibuixos i s’ha creat aquest magnífic mural. Us deixem el vídeo del procés i el resultat final.

img_8363

Treballem al nou hort

Aquest curs hem reinaugurat el nostre nou hort escolar, s’ha canviat la seva ubicació i l’hem millorat en tots els aspectes possibles. Periòdicament tots el cursos el visiten i hi treballen en el seu manteniment.

Podeu visitar l’Instagram de l’hort a https://www.instagram.com/hortescolamontserrat/

Per saber-ne més cliqueu aquí.